Fossekleiva kultursenter

SSAS har vært prosjekt- og byggeleder for rehabilitering av Fossekleiva.

Skulptur "Etter propellens tid" - konstruksjonssikkerhet

Prosjektering av forsterkninger og fundament til skulpturen "Etter propellens tid"

Regnbed Bolstadhagen

Lokal overvannshåndtering i nyetablert regnbed

Siden 1954

Skaper i dag. Utvikler for i morgen.

Stener Sørensen AS har dyktige ansatte som holder til i nye lokaler på Papirbredden 3 i Drammen. Vi har medarbeidere med kompetanse innen plan og landskapsarkitektur, vei- og anleggsprosjektering, byggteknikk, oppmåling og byggeledelse.