Oppmåling

Vi utfører mange ulike oppdrag for både profesjonelle og private kunder.  Vi prosjekterer og utfører oppmåling på hytter, garasjer, tilbygg, eneboliger, veier,  forretningsbygg, haller etc.

Vi kan også utføre terrengmåling med masseberegning, bygningsregistrering, setningsnivellement, kontroll av kartgrunnlag, etablering av stikningsplaner og utarbeider som bygget dokumentasjon.

Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 (høyeste klasse).

Aktuelle arbeidsoppgaver innen oppmåling:

  • Oppmålingsteknisk prosjektering
  • Innmåling av tomter og påvisning av sikre grenser
  • Innmåling av eksisterende bygg, murer, vegetasjon etc.
  • Byggeplassmåling
  • Terrengmåling med masseberegning
  • Setningsnivellement
  • Kontroll av kartgrunnlag
  • Stikningsplaner
  • Utarbeidelser av «som bygget»- dokumentasjon.

Snakk med meg om oppmåling

Magnus  Olsen