Oppmåling

Vi digitaliserer og stikker ut alle slags tomter eller grenser, byggeplasser og eksisterende bygg inkludert eneboliger/tilbygg og garasjer.

Vi kan også utføre terrengmåling med masseberegning, bygningsregistrering, setningsnivellement, kontroll av kartgrunnlag, stikningsplaner og utarbeider som bygget dokumentasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver innen oppmåling:

  • Innmåling av tomter og grenser
  • Innmåling av eksisterende bygg, murer, vegetasjon etc.
  • Byggeplassmåling
  • Terrengmåling med masseberegning
  • Setningsnivellement
  • Kontroll av kartgrunnlag
  • Stikningsplaner
  • Utarbeidelser av «som bygget»- dokumentasjon.

Snakk med meg om oppmåling

Magnus  Olsen