Byggteknikk

Stener Sørensen har solid kompetanse på rådgiving innen byggteknisk konstruksjonsteknikk. Vi sikrer korrekte dimensjoner, materialvalg og gunstige løsninger på bærende elementer innen bygg og anlegg – i betong, stål eller treverk.

Vi prosjekterer og utarbeider statiske beregninger, dimensjonering, tegninger, beskrivelser og spesifikasjoner av alt fra nærings-, industri- og institusjonsbygg, til skoler, boliger og garasjer. I tillegg utfører vi også prosjektering av broer, samt støttekonstruksjoner som kulverter, støttemurer og brygger. Vi bidrar også med rådgiving og prosjektering av rehabilitering- og ombyggingsarbeider.

3D-modellering og BIM

Vi bruker 3D-modellering og BIM i arbeidet, og dette hjelper oss til å få nøyaktige beregninger som omhandler sikkerhet mot naturpåkjenninger som vind, snø, skred, flom og jordskjelv, samt for øvrige permanente og varierende laster. Vi kan også utføre tilstandsrapporter, som er en byggteknisk gjennomgang avbygningsmassen. Du vil da få en oversikt over vedlikeholdsoppgaver med kostnadsoverslag og en plan på når det bør utføres. Arbeidene utføres i henhold til NS3424.

BIM-koordinering

Stener Sørensen koordinerer og styrer aktører og prosesser for å sikre et effektivt BIM-samarbeid i byggeprosjektet fra start til slutt.

BIM-koordinering

Bygningsmessig vurdering kan innbefatte:

 • Funksjonaliteten av bygget; areal, romutforming, rommenes og byggets beliggenhet
 • Estetisk innvendig og utvendig; gulv, tak, vegger og vinduer
 • Estetisk innredning
 • Inneklima sommer og vinter; temperatur, trekk, solavskjerming, luftkvalitet, ventilasjon
 • Ergonomi, utforming og fleksibilitet
 • Akustikk; støy utenfra, støy mellom rom, romakustikk
 • Belysning; armaturer, blending, støvbrenning, brannfare
 • Elektrisk anlegg
 • Energibruk
 • Bærende konstruksjoner, snølast
 • Isolasjon; istapper, kondens på vindu, temperatur gulv
 • Våtrom; lukt synlig mugg, løse fliser eller belegg
 • Sanitærinstallasjoner; toaletter, servanter, dryppende kraner, temperatur tappevann og temperaturbereder
 • Inngangsparti; skraperister, tilgjengelighet
 • Brann
 • Rømningsveier

Snakk med meg om byggteknikk

Petter Høgset