Plan og landskapsarkitektur

Våre landskapsarkitekter jobber med utforming av våre omgivelser og arbeider med et bredt spekter innenfor landskapsarkitekturfaget.

Planlegger gode omgivelser

For landskapsarkitektene i Stener Sørensen strekker kompetanseområdet seg fra overordnet planlegging til detaljplanlegging. Vi jobber daglig i tverrsnittet mellom design og teknisk kompetanse og har mye tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer, som for eksempel arkitekter, veiplanleggere og andre rådgivende ingeniører.

Vårt mål er å utføre bærekraftig planlegging av robuste, funksjonelle og vakre løsninger. Vi jobber for å skape gode utemiljøer og omgivelser, hvor det er attraktivt og sunt å bo, leve og jobbe.

Aktuelle arbeidsoppgaver for en landskapsarkitekt i Stener Sørensen:

 • Byrom, gater og torg
 • Reguleringsplaner med tilhørende dokumentasjon
 • Planprogram
 • Områdeplan
 • Detaljreguleringsplan
 • Bolig- og hytteområder
 • By- og tettstedsutvikling
 • Parker og friområder
 • Lekeplasser og aktivitetsparker
 • Skolegårder og barnehager
 • Gårdsrom
 • Skjøtselsplaner
 • Overvannshåndtering
 • Samferdsel
 • Illustrasjoner og visualisering
 • Institusjons- og næringsanlegg
 • Kirkegårder

Snakk med meg om landskapsarkitektur

Heidi Mogstad Bosness