Landskapsarkitekt – med spesielt gode 3D egenskaper

Stener Sørensen AS er et tverrfaglig, rådgivende selskap med hovedvekt innenfor fagområdene byggeteknisk- og anleggsteknisk prosjektering, landskapsarkitektur og arealplanlegging.

Vi er pr. i dag 29 ansatte og holder til sentralt i Drammen. Vi deler kontorlokale med VA-Consult, og samarbeider med de i prosjekter som omhandler regnbed og åpen overvannshåndtering.

Firmaet har et stabilt og godt arbeidsmiljø, som kjennetegnes ved høy faglig kompetanse. I våre prosjekter søker vi å finne løsninger som i minst mulig grad endrer landskapets opprinnelige karakter. Vi skaper gode sosiale og helsebringende møteplasser. Vi prosjekterer byrom i menneskelig skala, og har fokus på blågrønne løsninger og vegetasjon som øker det biologiske mangfoldet. Vi har mange prosjekter med regnbed og åpen overvannshåndtering.

Vi har flere rammeavtaler og faste kunder, det er stor pågang av nye spennende prosjekter og vi trenger derfor å øke teamet av landskapsarkitekter. Vi har klare målsettinger for fremtiden, og søker nå etter flere dyktige landskapsarkitekter.

Hovedarbeidsområder:

Firmaet har varierte oppgaver innenfor fagfeltet. Dette omfatter hele spekteret fra overordnet planlegging og analysearbeid ned til detaljprosjektering, samt alle faser av planleggings- og prosjekteringsprosessen.

Eksempel på type prosjekter kan være boligområder, skole-/fritidsanlegg, byrom/gateprosjekter eller næringsområder.

Det er stor etterspørsel etter 3D prosjektering både i tidlig fase på våre prosjekter og fra byggeplasser. Vi søker etter en landskapsarkitekt som har erfaring med 3D modellering og eksport til IFC. Det er krav om at vi leverer BIM modeller i våre boligprosjekter. Du må like å jobbe med terrengmodeller, og ha stor interesse for AutoCad. Vi bruker AutoCad Civil 3D og Revit. Vi søker deg som er rask og effektiv og som har erfaring med å modellere både terreng og konstruksjoner i 3D. Vi ønsker deg som har teknisk innsikt og erfaring med etablering av uteoppholdsarealer på dekker.

Kvalifikasjoner:                                                                                                        

 • Master i landskapsarkitektur
 • Minimum 2 års erfaring
 • Svært stor interesse for BIM og spesielt god DAK-kompetanse

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, med gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å håndtere flere oppgaver og prosjekter parallelt
 • Strukturert og løsningsorientert
 • Du er positiv og bidrar til et godt fagmiljø og fellesskap

Dine analytiske evner gjør deg i stand til å se helhet og til å stille de riktige spørsmålene. Samarbeid og kommunikasjon eksternt og internt er blant dine viktigste egenskaper.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor
  mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Felles kreativ prosess i starten av nye prosjekter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring og bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Seminar og sosiale arrangementer
 • Kjøp av aksjer i selskapet

Vil du være med å bidra til egenutvikling gjennom videre utvikling av Stener Sørensen AS i et tverrfaglig kompetansemiljø?

Ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Send din søknad og CV merket: «Landskapsarkitekt med spesielt gode 3D egenskaper» til hk@humankompetanse.no snarest og senest 22.11.2019. Søknader vurderes fortløpende.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Heidi Mogstad Bosness, tlf: 994 46 750,  eller daglig leder Bo Gunsell, tlf: 992 97 888.

Snakk med meg om stillingen

Heidi Mogstad Bosness