By- og regionplanlegger

By- og regionplanlegger

Stener Sørensen AS er et tverrfaglig, rådgivende selskap med hovedvekt innenfor fagområdene byggeteknisk- og anleggsteknisk prosjektering, landskapsarkitektur og arealplanlegging.

Vi er pr. i dag 30 ansatte og holder til sentralt i Drammen. Plan- og landskapsarkitekturavdelingen utgjør 6 personer i dag, 5 landskapsarkitekter og en teknisk tegner. Vi drar nytte av at vi internt i firmaet har vei-ingeniører, bygg-ingeniører og landmålere. I tillegg deler vi kontorlokale med VA-Consult, som også er en samarbeidspartner. Vi har nå så mange spennende oppdrag at vi har behov for å styrke arealplandelen av avdelingen.

Firmaet har et stabilt og godt arbeidsmiljø, som kjennetegnes ved høy faglig kompetanse. Stener Sørensen har mange faste kunder.

Hovedarbeidsområder:

I vår landskapsavdeling har vi behov for en medarbeider innen by- og regionplanlegging. Vi utarbeider reguleringsplaner, for boligformål først og fremst. Både eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. Vi har i tillegg enkelte planer som omhandler industri og avgrensede infrastruktur prosjekter.

Vi søker deg som har erfaring med utarbeidelse av reguleringsplanbeskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse. Eventuelt erfaring som saksbehandler for reguleringsplansaker i en kommune. Det er viktig at du jobber selvstendig og har forståelse for planprosessens ulike faser.

Kvalifikasjoner:                                                                                                        

 • Master i By- og regionplanlegging, Master i landskapsarkitektur med fordypning i arealplanlegging eller Master i arkitektur med fordypning innen by- og regionalplanlegging.
 • Minimum 2 års erfaring med utarbeidelse av reguleringsplanbeskrivelse, bestemmelser og ROS-analyse, enten fra privat eller offentlig sektor.
 • Erfaring med planprosessen, medvirkning, behandle merknader.
 • Tverrfaglig prosjektleder som evner å sammenstille utredninger fra VA, VEI, støy, geoteknikk, elektro, arkitekt og landskapsarkitekt til et best mulig planforslag.
 • Svært god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

 • Stå-på-vilje og evne til å lede prosessen fremover
 • Lagspiller som forstår hvor viktig alle fagene er
 • Nysgjerrig på å søke etter de beste løsningene
 • Evne til å håndtere flere oppgaver og prosjekter parallelt
 • Strukturert og løsningsorientert

Vi kan tilby:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Felles kreativ prosess i starten av nye prosjekter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, helseforsikring og bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Seminar og sosiale arrangementer
 • Kjøp av aksjer i selskapet

Vi har gode rammer for egenutvikling hos Stener Sørensen AS.

Vil du være med å bidra til videre utvikling av Stener Sørensen AS i et tverrfaglig kompetansemiljø?

Ja, da vil vi gjerne høre fra deg.

Send din søknad og CV merket: «By- og regionplanlegger» til hk@humankompetanse.no. Vi ønsker søknaden snarest. Søknader vurderes fortløpende.

 

For ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsleder Heidi Mogstad Bosness, tlf: 994 46 750, eller daglig leder Bo Gunsell, tlf: 992 97 888.

Snakk med meg om stillingen

Heidi Mogstad Bosness