Vei og anlegg

Vi prosjekterer og planlegger vei- og utendørsanlegg i alle faser, fra reguleringsstadiet frem til komplette anbudsdokumenter.

Våre ingeniører jobber også mye med generelle trafikksikkerhetstiltak, feltutbygging og reguleringstiltak, utgravningsplaner, støyskjermingstiltak og arbeidsvarsling.

I prosjekter kan vi tilby en komplett faggruppe (vei, landskap, konstruksjon, VA, belysning) med egne og innleide underkonsulenter.

Aktuelle arbeidsoppgaver innen vei- og anleggsteknikk:

 • Planlegging av vei- og utendørsanlegg
 • Reguleringstiltak
 • Feltutbygging
 • Trafikksikkerhetstiltak
 • Støyskjermtiltak
 • Arbeidsvarsling
 • Byggeledelse for vei, vann og avløpsanlegg m.m.
 • Rehabilitering av veier og gater
 • Anbudsbeskrivelser
 • Arbeidstegninger
 • SHA planer mm
 • Anleggsteknisk rådgiving

Snakk med meg om vei og anlegg

Roy Are Haare